Hartveiligwonen

Duidelijkheid rond AED's in Neede;

Er blijkt nog onduidelijkheid te zijn over de beschikbaarheid en inzetbaarheid van AED's in Neede.

De apparaten die aangemeld zijn bij hartveilig wonen worden door de ambulance dienst aangestuurd door middel van een sms, hier in wordt vermeld waar een AED kan worden opgehaald, dit zal alleen gebeuren als de melding binnen een straal van ca 650 meter is. Daarbuiten zal de ambulance dienst alleen een sms versturen met het verzoek tot reanimatie.

AED
Een AED is er dan niet in de buurt en zal er ook niet automatisch ter plaatse komen.

Nu zijn er voldoende apparaten in Neede maar deze bevinden zich veelal bij bedrijven en zijn dus alleen beschikbaar tijdens kantooruren.

AED's in buiten kasten kunnen alleen worden geopend met een code, deze wordt met een sms alert meegezonden. Het is dus niet mogelijk om zo maar een AED uit een kast te halen.

Meer informatie is te vinden op www.hartveiligwonen.nl