Reglement

Dit reglement geldt voor alle leden van de Vereniging EHBO-Neede.

 1. Lid van de vereniging is diegene, die voldaan heeft aan de financiële verplichting, namelijk door de door de vereniging vastgestelde contributie tijdig bij de penningmeester te voldoen. Extra administratiekosten om acceptgiro's en aanmaningen te versturen worden verhaald op desbetreffende persoon.

 2. Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk bij het secretariaat te geschieden. Lidmaatschap jaar loopt van 1 januari tot 31 december.

 3. Het bestuur is verplicht eens per jaar een algemene ledenvergadering te houden.

 4. Het bestuur draagt zorg voor verlenging van de diploma's.

 5. Elk lid met een geldig diploma dient per seizoen zes modules te volgen.
  Gedurende een periode van enkele weken is men in de gelegenheid een bepaalde module te volgen. Voorafgaand aan het seizoen ontvangt een ieder een jaarprogramma.
  Aanvang van de lessen 19.30 uur tot 21:15 uur.
  Indien iemand door bijzondere omstandigheden verhinderd is om lessen te volgen, dient men dit vooraf bij het bestuur kenbaar te maken.
  Tijdens de lessen dienen mobiele telefoons uit of stil te staan.

 6. Het bestuur is verplicht zich aan de normen en eisen van het Oranje Kruis te houden.

 7. Indien het lid in een seizoen niet alle zes modules bezocht heeft, zal het lid niet in aanmerking komen voor verlenging van het diploma. Het lid zal hiervan na afloop van het cursusseizoen op de hoogte gesteld worden.

 8. Hulpverlening geschiedt op vrijwillige basis.

 9. Elke hulpverlener, die op verzoek van de vereniging hulp verleent dient duidelijk als zodanig herkenbaar te zijn en door de vereniging beschikbaar gestelde kleding te dragen.

 10. Indien men kleding van de vereniging draagt, wordt een bij een hulpverlener van EHBO-Neede passend gedrag verwacht. Geen alcohol te nuttigen.

 11. Aan het einde van het Evenement melden de hulpverleners zich af bij de organisatie van het evenement.
  Als er beveiliging aanwezig is ook afmelden bij de beveiliging. (eindtijd wordt door coördinator hulpverlening aangegeven)

 12. Met hulpverlening bij evenementen kan geen vrijstelling verkregen worden van de herhalingslessen.